Aktiviteter

Unika historiska Kalmar län innehåller en mängd olika aktiviteter som bygger på besöksmålsutveckling.

Det är dels aktiviteter som fungerar som marknadsföring av vårt rika kulturarv. Exempel är utflyktsguider för barn, skrivarcirklar för Wikipedia, portabla utställningar med tematisk inriktning med mera. Men projektet har också aktiviteter som syftar till att utveckla affärsmodeller för aktörerna och skapa tillväxt. Här finns föreläsningar, workshops och affärsutveckling som syftar till att skapa tillväxt hos de företag som jobbar med kulturarvet, idag och i framtiden.

En annan viktig faktor är att skapa nya samarbetsformer. Genom gränsöverskridande samarbeten, skapande av kluster och affärsmodeller kan vi hjälpa varandra att utvecklas. Småföretag som samarbetar över kommungränserna. Föreningar och organisationer som bidrar med kunskap till varandra. Och ett helt län som tillsammans lyfter fram vårt unika kulturarv.

Projektets primära målgrupper är småföretag och föreningar. Genom samverkan vill vi sedan skapa paketerade kulturarvsupplevelser för nyfikna barnfamiljer, aktiva 55+, unga livsnjutare och våra stolta länsinvånare. Många av aktiviteterna är anpassade för besöksnäringen men vi ser även skolan och boende i länet som viktiga kanaler.

Fler sidor inom unika historiska kalmar län

Om projektet

Unika historiska Kalmar län är ett samarbetsprojekt som syftar till att utveckla kultarvet i Kalmarsundsregionen.

Fortbildning och affärsutveckling

Projektet Unika historiska Kalmar län genomför fortbildningsinsatser.

Projektets partners

Unika historiska Kalmar län är ett samarbete mellan olika aktörer som arbetar med kulturarvet.

Kontakt

Kontaktuppgifter till Unika historiska Kalmar län

Innovation och forskning

Unika historiska Kalmar län har avsatta medel för innovation och forskning. Genom att använda ny teknik kan vi skap...

Evenemang

Här har vi listat alla kommande spännande evenemang.

Senast uppdaterad: 14 juli 2021
Publicerad: 12 juni 2019