• Startsida
  • / Fortbildning och affärsutveckling

Fortbildning och affärsutveckling

Projektet Unika historiska Kalmar län kommer att genomföra kontinuerliga seminarier och andra fortbildningsinsatser.

Dessa vänder sig dels till småföretag och föreningar som jobbar med kulturarvet. Men de inkluderar även personer som jobbar med affärsutveckling och besöksnäring inom kommunerna och övriga organisationer.

Inriktningen på seminarier och workshops kommer att variera. Det kan handla om allt från nya perspektiv att se och förmedla kulturarvet till hur man skapar tillväxt i ett företag genom att arbeta med långsiktig hållbarhet. Planen är att seminarierna kommer att genomföras både digitalt och fysiskt.

Fler sidor inom unika historiska kalmar län

Om projektet

Unika historiska Kalmar län är ett samarbetsprojekt som syftar till att utveckla kultarvet i Kalmarsundsregionen.

Projektets partners

Unika historiska Kalmar län är ett samarbete mellan olika aktörer som arbetar med kulturarvet.

Kontakt

Kontaktuppgifter till Unika historiska Kalmar län

Aktiviteter

Unika historiska Kalmar län innehåller en mängd olika aktiviteter som bygger på besöksmålsutveckling.

Innovation och forskning

Unika historiska Kalmar län har avsatta medel för innovation och forskning. Genom att använda ny teknik kan vi skap...

Evenemang

Här har vi listat alla kommande spännande evenemang.

Senast uppdaterad: 14 juli 2021
Publicerad: 17 mars 2021