Innovation och forskning

Unika historiska Kalmar län har avsatta medel för innovation och forskning. Genom att använda ny teknik kan vi skapa nya sätt att möta och uppleva kulturarvet.

Tiden med corona har fått många att inse att vi behöver förändra vårt sätt att leva, resa och uppleva. Vilka effekter som pandemin kommer att få på lång sikt vet vi inte men det mesta talar för att det kommer att innebära bestående förändringar. Genom att uppmuntra innovativa lösningar inom projektet kan vi hitta nya sätt att uppleva kulturarvet.

Vi har också aktiviteter som bygger på att ta fram ny kunskap om hur vi använder kulturarvet och hur vi kan utveckla det. Genom att definiera tydliga områden där vi vill veta mer kan vi beställa avgränsade forskningsuppdrag som ger oss svar på detta. Vilka frågor som kommer att bli aktuella får visa sig under projektets gång.

Fler sidor inom unika historiska kalmar län

Om projektet

Unika historiska Kalmar län är ett samarbetsprojekt som syftar till att utveckla kultarvet i Kalmarsundsregionen.

Fortbildning och affärsutveckling

Projektet Unika historiska Kalmar län genomför fortbildningsinsatser.

Projektets partners

Unika historiska Kalmar län är ett samarbete mellan olika aktörer som arbetar med kulturarvet.

Kontakt

Kontaktuppgifter till Unika historiska Kalmar län

Aktiviteter

Unika historiska Kalmar län innehåller en mängd olika aktiviteter som bygger på besöksmålsutveckling.

Evenemang

Här har vi listat alla kommande spännande evenemang.

Senast uppdaterad: 14 juli 2021
Publicerad: 17 mars 2021