Projektets partners - Vi jobbar med kulturarvet i Kalmar län

Unika historiska Kalmar län är ett samarbete mellan olika aktörer som arbetar med att utveckla kulturarvet i Kalmar län. Kalmar kommun och Kalmar läns museum är projektägare. Samtliga 17 aktörer finns representerade i projektets styrgrupp.

Fler sidor inom unika historiska kalmar län

Om projektet

Unika historiska Kalmar län är ett samarbetsprojekt som syftar till att utveckla kultarvet i Kalmarsundsregionen.

Fortbildning och affärsutveckling

Projektet Unika historiska Kalmar län genomför fortbildningsinsatser.

Kontakt

Kontaktuppgifter till Unika historiska Kalmar län

Aktiviteter

Unika historiska Kalmar län innehåller en mängd olika aktiviteter som bygger på besöksmålsutveckling.

Innovation och forskning

Unika historiska Kalmar län har avsatta medel för innovation och forskning. Genom att använda ny teknik kan vi skap...

Evenemang

Här har vi listat alla kommande spännande evenemang.

Senast uppdaterad: 14 juli 2021
Publicerad: 17 mars 2021